Қашықтан оқу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 01.04.2020 No 123 бұйрығы.

01.04.2020 № 204 УОАКО бұйрығы

ДОТ 04/01/2020 нұсқаулары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

Тапсырыс ҚАКК

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің оқу процесін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар 13.08.2020 No 345

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы No 345 бұйрығы.««Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу іс-шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Ескерту.»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығы ««Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы мониторингті, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Ескерту.»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы No 137 бұйрығы. «Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»

2020-2021 оқу жылының басына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру бойынша нұсқаулық-әдістемелік ұсыныстар

Санитарлық ережелер «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесін пайдалану бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Контакты
г. Костанай пр. Назарбаева 156
8:00 - 17:00
8 (7142) 57 97 70
kkat311@mail.ru