Жаратылыстану-математикалық пәндер

Циклдік комиссияның әдістемелік тақырыбы: Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында кәсіби модульдермен интеграциялау негізінде жаратылыстану-математикалық цикл оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін арттыру.

Мақсаты: Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында ЖМД ОК педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру мәселелерін кешенді шешу үшін қажетті инновациялық әлеуетті, ұйымдастырушылық және әдістемелік алғышарттарды жасау.

Міндеттері:

 • Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында үлгілік оқу жоспарларына сәйкес негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыру;
 • Пәндерді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету;
 • Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сабақ өткізудің әдістемелік деңгейін меңгеру;
 • Қашықтықтан оқыту кезінде педагогтердің қызметіндегі инновациялық технологияларды жетілдіру;
 • Педагог қызметкерлердің психологиялық-дидактикалық мәдениетін арттыру;
 • Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту;
 • Комиссия мүшелерінің жұмыс тәжірибесін жинақтау;
 • Жаңартылған білім беру мазмұнын және білім беру порталындағы қашықтықтан оқытуды ескере отырып, ОӘК пәндерін толықтыру «Moodle»;
 • Қашықтықтан оқытуды ескере отырып, денсаулық сақтау технологияларын білім беру процесінде кеңінен қолдану;
 • Пәндік олимпиадаларға қатысу арқылы студенттердің кәсіби бейімделуін дамыту;
 • Цикларалық байланыстарды жетілдіру, мамандарды даярлауда кәсіби құзыреттілікті күшейту;
 • Педагогтердің біліктілігін арттырудың үздіксіз процесі үшін жағдайлар ұйымдастыру;
 • Мыналар арқылы оқытудың прогрессивті технологияларын енгізу: оқытушылардың кәсіби құзыреттерінің деңгейін арттыру; білім берудің жаңартылған мазмұны мен қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың ғылыми және әдістемелік жұмысының сапасын арттыру;
 
Толегенова Раушан Курманбековна
Физика пәнінің оқытушысы
tolegenova_r_k@kkat.edu.kz

Категория: Педагог-сарапшы

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 2005 ж.

Оқытатын пәндері: физика

Біліктілікті арттыру курстары:2020 г. «Кәсіптік білім беру педагогикасы», Кәсіптік білім беру институты «Даму».
2020 г. «Кәсіптік білім беру жүйесіндегі заманауи білім беру технологиялары», Кәсіптік білім беру институты «Даму».
2020 г. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту: контентті құрудан бастап білім беру процесін ұйымдастыруға дейін», КЕАҚ оқу-тренинг орталығы «Talap.
4.04.-10.06. 2020 г. «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру», КЕАҚ оқу-тренинг орталығы«Talap». 24.07.2020 г.
«Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту», Жеке меншік мекеме «Педагогикалық шеберлік орталығы» АОО «Назарбаев Зияткерлік мектептері».
04.08.2020 г. Оқытушылардың біліктілігін арттыру «Физики» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде (өңірлік жаттықтырушылар), жеке мекеме«Педагогикалық шеберлік орталығы» АОО «Назарбаев Зияткерлік мектептері».

Марапаттар:2015 ж. әдістемелік әзірлемелер мұғалімдерінің II Халықаралық байқауында Диплом (1-орын) «Урок» ТОО НМЦ «ZIAT» г. Астана
2018ж. Құрмет тақтасына колледж, ККАТ қызметкерлерін енгізу туралы куәлік
2019 ж. КҚАТ Алғыс хаты
2019 ж. КҚАТ грамотасы.
2020 ж. КҚАТ Алғыс хаты
2021 ж. КҚАТ Алғыс хаты

 
Сиротенко Татьяна Федоровна
Биология пәнінің оқытушысы
sirotenko_t_f@kkat.edu.kz

Категория: жоғары

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік пединституты, 1986

Оқытатын пәндері: биология, химия

Біліктілікті арттыру курстары:24-26.11.2016 «Елордалық білімнің жетістіктері» EXPO-2017 аясында, Астана.
2016 «Оқу процесінде Moodle электрондық порталын пайдалану мүмкіндіктері» ККАТ, РУЦ.
25.09-06.10.2017 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына кредиттік-модульдік технологияны енгізу ерекшеліктері», Костанай, холдинг «Кәсіпқор».
05-16.06.2017 «Рмодульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде әзірленген техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыру» холдинг «Кәсіпқор».
2020ж. оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту. Оқытушылардың біліктілігін арттыру «Химии» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында. тамыз 2020ж.

Марапаттар: 2017ж. Құрмет тақтасына колледж, ККАТ қызметкерлерін енгізу туралы куәлік
2016ж. 1 дәрежелі лауреат дипломы«Менің ең жақсы медиам», ККАТ
2017ж. ОУАКОНЫҢ Алғыс хаты
2019 ж. КҚАТ грамотасы
2019 ж. Облыстық білім басқармасының Грамотасы
2020 ж. КҚАТ грамотасы
2021г. Грамота ККАТ

 
Баймагамбетова Гульжан Ермековна
Химия пәнінің оқытушысы
baymagambetova_g_e@kkat.edu.kz

Категория: педагог-сарапшы

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік университеті, 2000 ж

Оқытатын пәндері: химия

Біліктілікті арттыру курстары:2015 ж қазіргі әлеуметтік-мәдени орта жағдайында оқушы жастарды әлеуметтендіру 6 интерактивті тәсіл» г. Костанай.
2016г Семинар «БИС технологиясы» г. Астана
2017г «CLIL әдістемесі: пәндік - тілдік кіріктірілген оқыту процесінде арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту» г. Костанай КПК.
"Назарбаев Зияткерлік мектептері "ДББҰ пед шеберлік орталығы" оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту " шілде 2020 ж.
оқытушылардың біліктілігін арттыру«"ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде" (өңірлік жаттықтырушылар) "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ педмастерлік орталығы 2020 жылғы тамыз.

Марапаттар: Қостанай облысы әкімінің грамотасы өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге қосқан елеулі үлесі және ҚР Білім беру ұйымындағы жетістіктері үшін Қыркүйек 2020ж.

 
Глазкова Людмила Борисовна
Математика пәнінің оқытушысы
glazkova_l_b@kkat.edu.kz

Категория: бірінші

Білім: жоғары

Арқалық педагогикалық институты, 1981ж

Біліктілікті арттыру курстары:Оқушылардың математикалық және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту.2020ж.
Педагогтердің IT технологияларды қолдануы., 2020 ж.

Марапаттар: Грамота, КАТ, 2021ж.

 
Койшина Асем Маликовна
Математика пәнінің оқытушысы
koyshina_a_m@kkat.edu.kz

Категория: екінші

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 2005 ж.

Оқытатын пәндері:математика

Біліктілікті арттыру курстары:Тамыз 2020 ж.-«Празвитие и совершенствование IT-компетенций едагогов»
13.07.2020-21.07.2020 – «Оқушылардың математикалық және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту» АОО «НИШ»
17.08.2020 -28.08.2020 – жалпы білім беру пәні бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру «Математика» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында.

Марапаттар: Диплом 3 орын«Данышпан шеберханасы», INDIGO, 2021 год
2 дәрежелі Диплом «ОӘК көрмесі», ККАТ, 2021 г.

 
Нугурбекова Бахыт Ойынжановна
Физика пәнінің оқытушысы
nugurbekova_b_o@kkat.edu.kz

Категория: жоғары

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 1977 ж.

Оқытатын пәндері:физика

Біліктілікті арттыру курстары: Білім беру бағдарламасы бойынша ҚР педагогтерінің біліктілігін арттыру курсының тақырыбы«Педагогтердің IT-құзыретін дамыту және жетілдіру» тамыз, 2020 г.

Марапаттар: Грамота, ККАТ, 2021г.

 

 
Сыздыкова Мадина Сундекновна
Математика пәнінің оқытушысы
syzdykova_m_s@kkat.edu.kz

Категория: Педагог-сарапшы

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты.

Оқытатын пәндері:математика

Біліктілікті арттыру курстары: «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы академиялық дербестікті ескере отырып, білім беру үдерісін моделдеу«TALAP», 2021г.
«Математика» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында, Өрлеу, 2018 ж.

Марапаттар: Қостанай облысы әкімінің грамотасы, 2020 жыл
Әулиекөл РҚБ дипломы-алтын қазына«Директордың тәрбие ісі жөніндегі үздік орынбасары», 2018г.,
Аудандық сайыста Гран-при иегері«2018 жылдың Үздік тәрбиеші-ұйымдастырушысы»,
Грамота РОО «Мәскеу орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі көп жылғы жемісті жұмысы, оқу процесінің сапасы және оқушылардың өзіндік дағдыларын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау үшін»,
РҚБ грамотасы «Математика пәні мұғалімдерінің педагогикалық шеберлігінің аудандық конкурсы– 2 орын»;
РҚБ грамотасы«Аудандық конкурс «Білімді тақырыптық есепке алуды басқарудың үздік жүйесі» - 3 орын;
Республикалық олимпиадада ІІІ дәрежелі Диплом «Зейін» по математике;
Математика пәні бойынша республикалық қашықтық олимпиадаларында оқушылардың жүлделі орындары, «Кенгуру математигі», М. в. Ломоносовтың XXI турнирі. Оқушылардың халықаралық ойындағы жүлделі орындары «Акбота». Математика пәні бойынша республикалық қашықтық олимпиадасының сертификаттары «KIO»
Алғыс хат, Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы, 2021ж.

 

 
Хайруллина Альфия Шамилевна
Математика пәнінің оқытушысы
gafiatullina_a_s@kkat.edu.kz

Категория: педагог-сарапшы

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 2006 ж.

Оқытатын пәндері:математика

Біліктілікті арттыру курстары:21.09.20-02.10.20 - жалпы білім беру пәні бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру «Математика» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде, ООО«НИШ»
15.03.21-25.03.21 – «ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде, ДББҰ», НАО им. Ы. Алтынсарина
29.07.21-6.08.21 – «Оқушылардың математикалық және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту»,
18.08.21-27.08.21 – жалпы білім беру пәні бойынша колледж оқытушыларының орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілікті арттыру курстары«Математика», АО «НЦПК «Өрлеу»

Марапаттар: II Республикалық қашықтық байқауы «Данышпан шеберханасы» - 3 орын
Әдістемелік құралдардың көрме-конкурсы:
1 место – Математика бойынша тест жұмыстарының жинағы
2 орын – Математика сөздігі
Қатысқаны үшін Сертификат-халықаралық ғылыми-практикалық конференция«Алтынсарин оқулары»
Тәуелсіздік күніне арналған сынып сағатын үздік әзірлеу конкурсында 2-орын

 

 
Тойшыбекова Гульшат Избастыевна
Химия пәнінің оқытушысы
toyishybekova_g_i@kkat.edu.kz

Категория: педагог-сарапшы

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 2018 ж.

Оқытатын пәндері:математика

Біліктілікті арттыру курстары:Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша мектеп жаттықтырушыларын оқыту курстары «Мұғалімнің тәжірибесіндегі зерттеулер», 2021 г.
Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша мектеп жаттықтырушыларын оқыту курстары «Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту», 2020г.
Пәндер бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша мектеп жаттықтырушыларын оқыту курстары«Биология», «Жаратылыстану», ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында 2017 ж.
Пәндер бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша мектеп жаттықтырушыларын оқыту курстары «Химия», «Жаратылыстану», в рамках обновления содержания среднего образования РК, 2020 г.
«Химия», «Жаратылыстану», жалпы білім беру пәндері бойынша колледж оқытушыларының орта білім мазмұнын жаңарту аясында, 2021 ж.

Марапаттар: Биология және химия пәні мұғалімдеріне арналған халықаралық интернет-олимпиадаға қатысқаны үшін III дәрежелі Диплом«Екі ғылымның қиылысында» (химия), 2018 г. «Орлеу».
III дәрежелі Диплом сынып жетекшісінің республикалық шығармашылық шеберханасының жеңімпазы «Білім алушыларда өз өлкесіне, қоршаған табиғатқа деген сүйіспеншілік арқылы толеранттылыққа тәрбиелеу», 2020 г. «Орлеу»
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған сынып сағатын үздік әдістемелік әзірлеу конкурсында номинация бойынша Грамота «Мотивациялық сынып сағаты», 2021 г. ККАТ

 

 
Демяник Иван Дмитриевич
Физика пәнінің оқытушысы
demyanik_v_i@kkat.edu.kz

Категория: педагог-модератор

Білім: жоғары

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 1992 ж.

Оқытатын пәндері: физика

Біліктілікті арттыру курстары:2018 г. «Физика» ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде, ДББҰ «НИШ»

Контакты
г. Костанай пр. Назарбаева 156
8:00 - 17:00
8 (7142) 57 97 70
kkat311@mail.ru