Автомобиль көлігі бейіні бойынша оқу-әдістемелік бірлестік

ОӘБ құжаттары

Құрметті әріптестер, "Қостанай автомобиль көлігі колледжі" КМҚК жанындағы "Автомобиль көлігі" бейіні бойынша оқу-әдістемелік бірлестік сізден ОӘБ бейініне сәйкес келетін мамандықтар мен біліктіліктер бойынша даярлауды жүргізетін бейіндік колледждердің электрондық базасын - желісін құру үшін жаңа Сыныптауышқа сәйкес нысанды толтыруды сұрайды.

Толтыруға арналған нысан.

Бейін бойынша оқу-әдістемелік бірлестік «Автомобиль көлігі» Қостанай автомобиль көлігі колледжі жанында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі № 509 бұйрығы негізінде әрекет етеді «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңесін, бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктерін құру және олардың қызметі туралы ережені бекіту туралы»

КМҚК жанындағы оқу-әдістемелік бірлестік «Қостанай автомобиль көлігі колледжі» Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады.

 

ОӘБ қызметінің тәртібі

ОӘБ негізгі мақсаты ТиППО ұйымдарында білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды дамыту және үйлестіру, оқу процесінің мазмұнын жаңарту, оқу әдебиеттері мен оқу құралдарын, ОӘК әзірлеу және рецензиялау болып табылады.

 

ОӘБ қызметінің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

1) Тжкоб саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау;

2) ТжКБ мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын, үлгілік оқу жоспарларын және үлгілік оқу бағдарламаларын әзірлеуге және сараптауға қатысу;

3) Тжкоб ұйымдарын оқу процесін ұйымдастыру үшін нормативтік-құқықтық және оқу-әдістемелік құжаттамамен қамтамасыз ету;

4) дайындалған оқу әдебиеттеріне, аударылған шетелдік оқу әдебиеттері мен оқу құралдарына, ТиППО білім беру бағдарламаларына, әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсаттағы тест тапсырмаларына сараптама жүргізу, рецензиялау;

5) оқу әдебиеттерін, ОӘК, электрондық оқулықтарды байқаудан өткізуді ұйымдастыру;

6) ТиППО ұйымдарында пайдалану үшін қажетті ұсынылған оқу әдебиетінің, оқу құралдарының, ОӘК тізбесін қалыптастыру бойынша ұсынымдар енгізу;

7) Инновациялық білім беру технологияларын енгізу бойынша озық тәжірибені жинақтау және тарату;

8) оқытудың кредиттік технологиясын және дуальді оқыту жүйесін енгізу практикасын талдау;

9) ОӘБ бейініне сәйкес келетін ТиППО мамандықтары бойынша кадрлар даярлауды жүргізетін ТиППО ұйымдарының өзара іс-қимылын және қызметін үйлестіруді жүзеге асыру.

 

ОӘБ мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) ТиППО жүйесінің нормативтік құқықтық құжаттарын өзгерту және толықтыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

2) үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларының, ТжКБ білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту және жетілдіру бойынша ұсынымдар енгізеді;

3) ТиППО жүйесінде білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді; ;

4) ОӘБ әзірлеген оқу-әдістемелік құжаттаманы, сондай-ақ оқу әдебиетін және оқу-әдістемелік құралдарды іске асырады және таратады;

5) ОӘБ бейіні бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ТиППО ұйымдарынан ОӘБ-ға жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті ақпараттық және өзге де материалдарды сұратады;

6) колледждердің білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысын дамыту мәселелері бойынша, сондай-ақ оның құзыретіне жататын басқа да мәселелер бойынша ұсыныстарды зерделеу және әзірлеу үшін жұмыс топтарын құрады;

7) ТиППО ұйымдарына оқу процесін ұйымдастыру бойынша консультациялық көмекті жүзеге асырады;

8) озық тәжірибені зерделеу, тарату, ТиППО ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жетілдіру жөнінде конференциялар, семинарлар ұйымдастыру және өткізу жөнінде ұсынымдар әзірлеуге қатысады;

9) оқу және оқу-әдістемелік әдебиетті және оқу дыбыс-бейне жазу құралдарын жасау үшін авторлық ұжымдарды қалыптастырады.

10) ОӘБ туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды және оларды РОӘК жұмыс органына жібереді;

11) жұмыс топтарын құру туралы шешім қабылдайды;;

12) қолданбалы бакалавриат бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларына, оқу-әдістемелік құралдарға, білім беру бағдарламаларына, әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсаттағы тест тапсырмаларына, арнайы оқу бағдарламаларына, ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларына және техникалық және кәсіптік білімнің мазмұны мен әдістемелік сүйемелденуіне қатысты басқа да құжаттарға сараптама жүргізеді; орта білімнен кейінгі білім;

13) оқу әдебиеттеріне, аударылған шетелдік оқу әдебиеттеріне және оқу құралдарына, ТжКБ және орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына рецензиялауды жүзеге асырады;

14) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беретін оқу орындарынан және жұмыс берушілерден қолданбалы бакалавриат бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен жоспарларын, оқу-әдістемелік құралдарды, білім беру бағдарламаларын, әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсаттағы тест тапсырмаларын, арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу, үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын өзектендіру бойынша консультациялық қызметтер көрсету үшін кандидатуралар ұсынады ТжКБ және орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұны мен әдістемелік сүйемелдеу мәселелеріне қатысты басқа да құжаттарды тапсырады.

Бейіні бойынша ОӘБ құрамына кіретін мамандықтардың коды мен атаулары «Автомобиль көлігі»

04130200

Логистика (салалар бойынша)

07160100

Радиоэлектрондық көлік жабдығын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)

07160700

Пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, қалалық электр көлігінің

07161300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

07161400

Автомобиль жасау

07320900

Қалалық қатынас жолдарын салу және пайдалану

07321500

Көпірлер мен көлік тоннельдері

10410300

Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

10410400

Жол қозғалысын ұйымдастыру

Фотогалерея

Контакты
г. Костанай пр. Назарбаева 156
8:00 - 17:00
8 (7142) 57 97 70
kkat311@mail.ru