Біліктілігі:  4S07161304 Техник – механик, дайындықтың басталуы 1962 жылдан бастап

3W07161301 Автомобильдерді жөндеу жөніндегі Слесарь

3W07161302 Автомобиль автомобиль электр жабдықтарын жөндейтін Электрик

Техник-механик өзінің дайындығына сәйкес кәсіби қызметтің осындай түрлерін орындай алады:

 • өндірістің бастапқы буындарын басқару
 • техникалық және технологиялық құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу
 • Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу саласындағы күрделі техникалық жүйелерді пайдалану
 • автомобиль көлігімен сервистік қызмет көрсету, көтерме және бөлшек сауда саласында коммерциялық қызметпен де айналыса алады
 • оның қызметі автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының ақауларының алдын алуға бағытталған

Техник-механиканың кәсіби маңызды қасиеттеріне мыналар жатады:

Шеберхананың жұмысын басқара білу, негізделген шешімдер қабылдау және олардың орындалуын бақылау, жұмысты жоспарлау және автомобильдерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу кестелерін құру; есептеулерді орындау және құжаттарды ресімдеу үшін жеке компьютерлерді пайдалану.

Жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау; диагностика құралдарын пайдалана отырып автомобильдің, жабдықтың, тораптардың, агрегаттардың техникалық жай-күйін анықтау, оларды пайдалану процесінде ақаулықтың себептерін анықтау; автомобильдерді дайындау және сақтауға қою; автомобильдерді қабылдауды, домалатуды және пайдалануға беруді ұйымдастыру және орындау.

Мамандарды даярлау автомобиль көлігінің техникалық жай-күйіне байланысты барлық проблемаларды шешуге ықпал етеді.

Кәсіби қызметке дайындық студенттерге теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді. Олар өздерінің кәсіби құзыреттерін зертханада пайдаланады – зертханалардағы практикалық сабақтар.

Шеберханаларда оқу практикаларын өту

Технологиялық өндірістік және дипломалды практикадан өту базасы кәсіпорындарда және ТҚС-да КФ АО кәсіби құзыреттерді пайдалануға ықпал етеді «Агромаш Холдинг», ТОО «СарыАркаПром», СТО ТОО « Hyundai Auto Kostanai», СТО «Тарлан», СТО «Қостанай Автодомы », СРКП ТОО «Қостанай КАМАЗ автоорталығы », СТО ТОО «ПФ Техносервис», ТОО «Халық TAXI 39- 000 - 1»

Негізгі құзыреттер:

 • Желідегі автомобильдердің жұмыс жоспарлары мен кестелерін құру.
 • Автомобильге техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде жөндеу-Технологиялық жабдықты пайдалану.
 • Автомобиль көлігінің тиімді және ұтымды жұмысын ұйымдастыру.
 • Сызбаларды құрастыру және оқу, анықтамалықтарды пайдалану.
 • Автомобиль көлігінің қозғалысын басқару бойынша жабдықта жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.
 • Автошаруашылықтың техникаға және өндірістің басқа да құралдарына қажеттілігін есептеу.
 • Автомобильді диагностикалау процесінде есептеу техникасын пайдалану

Жұмысқа орналастыру және мансап

Қызмет салалары:

· автомобиль көлігі және ТҚС кәсіпорындарындағы жұмыс.

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар ұйымдар мен кәсіпорындар:

· автомобиль көлігі және ТҚС кәсіпорындары түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндігіне ықпал етеді

Біздің түлектер қайда жұмыс істейді:

КФ АО «Агромаш Холдинг», ТОО «СарыАркаПром», СТО ТОО «Hyundai Auto Kostanai», СТО «Тарлан», СТО «Қостанай Автодомы», СРКП ТОО «Қостанай КАМАЗ автоорталығы», СТО ТОО «ПФ Техносервис», ТОО «Халық TAXI 39-000-1»

Мүмкін лауазымдар:

 • механик
 • учаске шебері
 • шебер қабылдаушы
 • сервистік қызмет көрсету менеджері
 • өндіріс бастығы
 • гараж бастығы

Оқу жоспары

Міндетті пәндер

Жалпы білім беру пәндері

Кәсіби қазақ тілі

Кәсіби шет тілі

Дене шынықтыру

Мәдениеттану

Философия негіздері

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Экономика негіздері

Құқық негіздері

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Техникалық механика негіздері

Металл технологиясы

Стандарттау және метрология негіздері

Электроника негіздерімен Электротехника

Негіздері бар автомобильдердің электр жабдықтары

электрондық жабдықтар

Автомобильді пайдалану материалдары

Автомобиль және қозғалтқыш теориясы

Сызу

Автокөлік құралдарына ТО

Диагностика құралдары мен технологиясы

Өндіріс экономикасы

Автокөлік құралдарын жөндеу

Көліктік логистика

Контакты
г. Костанай пр. Назарбаева 156
8:00 - 17:00
8 (7142) 57 97 70
kkat311@mail.ru