Государственные услуги

Ауыстыру және қайта қабылдау, ТКББ аяқтамаған адамдарға анықтама беру мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттері

Регламент гос. услуг Перевод и восстановление, выдача справок лицам не завершившим ТиПО

Ауыстыру және қайта қабылдау, ТКББ аяқтамаған адамдарға анықтама беру мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары. 06.10.2015ж. қарашадағы №627 бұйрығы

Стандарты гос. улуг Перевод и восстановление, выдача справок лицам не завершившим ТиПО. Приказ №627 от 06.10.2015г

Біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты. 09.11.2015ж. №632 бұйрығы

Стандарт гос. услуги Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (повышение) квалиф. категории. Приказ №632 от 09.11.2015г.

Біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенті

Регламент гос. услуг Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (повышение) квалиф. категории

Құжаттар қабылдау, құжаттардың телнұсқаларын беру мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттері

Регламент гос. услуг Прием документов, выдача дубликатов документов

Құжаттарды қабылдау, құжаттардың телнұсқаларын беру мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары. 14.04.2015ж. №200 бұйрығы

Стандарты гос. услуг Прием документов, выдача дубликатов документов. Приказ №200 от 14.04.2015г.