Нормативтік-құқықтық актілер

НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Қазақстан Республикасының Конституциясы

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Білім туралы заң

Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасыв

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үшін оқыту мерзімдері мен білім беру деңгейлері бойынша кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесі

Бастапқы әскери даярлық қағидалары

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесі

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары

Білім беру мониторингін жүзеге асыру қағидалары

Білім беру ұйымдарында сабақтарды тоқтату ережелері

Қағидасы білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгілері бойынша

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру қағидалары

Эксперимент режимінде іске асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу қағидалары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары түрлері қызметінің үлгілік қағидалары

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары

Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттары және педагог қызметкерлер лауазымдарының тізбесі

ҚР ПП 14.04.20 №204 сыйақы Үздік педагог

БҒМ 21.04.20 №153 бұйрығы Еңбек және демалыс режимі

БҒМ 23.04.20 № 157 бұйрығы Үздік педагог

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы

Аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу бойынша ҚР БҒМ бұйрығы

Контакты
г. Костанай пр. Назарбаева 156
8:00 - 17:00
8 (7142) 57 97 70
kkat311@mail.ru